• ANVÄND KODEN LIFE15 FÖR 15% PÅ KÖP ÖVER 800 SEK

0

 

Hållbarhet

 

HÅLLBAR DESIGN
Vårt mål är att reducera så mycket onödigt skräp som möjligt. Engångsförpackningar har alltid varit ett problem bland konsumtionsvaror. Därför gör vi förpackningen till en del av produkten: för att man inte ska kasta bort den. Om designen är bra nog, kan man till och med tro att förpackningen är en del av inredningen.

MILJÖMEDVETEN DESIGN
Vårt mål är att reducera så mycket onödigt material som möjligt. Många produkter på marknaden är ofta packade så att mycket av materialet slängs innan man börjar använda produkten. Vi försöker därför att göra packningen till en del av produkten – så inget slängs i onödan. 

HÅLLBARA CERTIFIERINGAR
Alla våra trä- och pappersprodukter är FSC-certifierade. FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.
 
HÅLLBARA SOCIALA VILLKOR
PRINTWORKS vill bidra till hållbara sociala villkor. Vi har höga ambitioner, och vi är ett företag som aktivt arbetar för ett hållbart samhälle. Miljöpolicies är såklart självklara för oss att följa. Vi arbetar för att minskar vår negativa effekt på miljön, till exempel genom:

Inköp av produkter och tjänster
Vi väljer produkter och tjänster från företag med ett aktivt fokus på hållbarhet och som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter. Alla våra leverantörer följer vår ETR-policy som guidar dem inom miljötänk. Vi skickar också 98% av våra produkter på båt istället för i flygplan för att reducera utsläpp från vår leverantörskedja.

TILLSAMMANS FÖR FÖRÄNDRING,